Menu

Raport bieżący nr 46/2016 z dnia 05 sierpnia 2016 roku - Publikacja protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A.

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka", ”PKP CARGO”) w nawiązaniu do raportu bieżącego  nr 44/2016 z dnia 14 lipca 2016 r., działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 4 Regulaminu powoływania członków Zarządu Spółki, niniejszym przekazuje w załączeniu treść protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu - Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 4 Regulaminu powoływania członków Zarządu PKP CARGO S.A. 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się