Menu

Raport bieżący nr 43/2016 z dnia 04 lipica 2016 roku (g. 17:53) - Sporządzenie eksertyzy dotyczącej poprawności metodycznej wyceny AWT B.V

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Spółka PKP CARGO S.A. zleciła sporządzenie ekspertyzy dotyczącej poprawności metodycznej wyceny AWT B.V. sporządzonej na potrzeby nabycia pakietu 80% udziałów tego przedsiębiorstwa przez PKP CARGO S.A. (zwanej dalej Ekspertyzą).

 

Przekazana dnia  04 lipca 2016r. Ekspertyza wykazała odstępstwa od metodyki szacowania wartości przedsiębiorstwa oraz  błędy w założeniach do wyceny i w jej technice, które mogły wpłynąć na zawyżenie rekomendowanej wartości tego przedsiębiorstwa, co mogło spowodować, że wartość transakcji wykraczała poza poziom akceptowalny dla typowego, racjonalnie działającego inwestora.

 

O kolejnych działaniach podejmowanych przez PKP CARGO S.A., Spółka informować będzie w formie odrębnych raportów bieżących.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się