Menu

Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 31 maja 2017 roku - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKP CARGO S.A. w dniu 30 maja 2017r.

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % 

 

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 maja 2017 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382). 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się