Menu

Raport Bieżący Nr 9/2022 z dnia 07.03.2022 - Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 2021 rok (godz. 19:40)

MENU

Zarząd PKP CARGO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 2021 rok:

- przychody z tytułu umów z klientami: 4 266,5 mln zł;

- EBIT:  -208,8 mln zł;

- wynik netto: -225,3 mln zł;

- EBITDA: 513,2 mln zł;

- masa towarowa: 101,6 mln ton.

 

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2021 rok zaplanowana jest na dzień 30 marca 2022 roku.

 

 

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się