Menu

Raport bieżący nr 9/2020 z dnia 14 maja 2020 roku - Informacja o zawarciu odrębnych porozumień z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi (godz. 15:34)

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 7 maja 2020 roku, informuje o zawarciu odrębnych porozumień pomiędzy Pracodawcami (w rozumieniu przepisów prawa pracy i Regulaminu Organizacyjnego Spółki są nimi Centrala Spółki oraz 7 Zakładów Spółki) i reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, uprawnionymi na podstawie art. 15g Ustawy Antykryzysowej („Porozumienia”).

Porozumienia wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku i obowiązywać będą przez okres 3 miesięcy, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Podpisanie powyższych Porozumień umożliwi Spółce ubieganie się o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się