Menu

Raport bieżący nr 6/2021 z dnia 02 marca 2021 roku - Podpisanie umowy dot. przewozów kolejowych realizowanych jako transporty wojskowe (godz. 12:13)

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 19 lutego 2021 r., informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy ramowej na świadczenie usług przewozu transportem kolejowym sprzętu wojskowego oraz personelu wojskowego na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, w komunikacji krajowej i międzynarodowej („Umowa”) ze Skarbem Państwa - 2. Regionalną Bazą Logistyczną w Warszawie („Zamawiający”).


Umowa została zawarta na okres 7 lat od dnia jej podpisania. Terminy i wielkość zamówień uzależnione będą od potrzeb jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a wykonanie usługi transportu kolejowego następować będzie na podstawie zawartych przez właściwe jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej i Spółkę umów realizacyjnych.


Zawarcie umowy ramowej nie rodzi po stronie Zamawiającego ani jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej obowiązku udzielania zamówień w ramach tej umowy.


Zgodnie z ogłoszeniem, maksymalna całkowita wartość zamówienia oszacowana została przez Zamawiającego na kwotę 1,1 mld zł netto (ok. 1,4 mld zł brutto).

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się