Menu

Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku - Terminy przekazywania raportów okresowych PKP CARGO S.A. w 2019 roku

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 21 marca 2019 r.

- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 23 maja 2019 r.

- Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. – 22 sierpnia 2019 r.

- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 21 listopada 2019 r.

 

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §62 ust.1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (”Rozporządzenie”), skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2018 r. i II kwartał 2019 r.

 

 

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się