Menu

Raport bieżący nr 52/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku - Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 9 miesięcy 2019 oraz korekta prognozy wyniku EBITDA (godz. 18:23)

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 9 miesięcy 2019 r.:

 

- przychody z działalności operacyjnej – 3 616,6 mln zł;

- EBIT – 182,8 mln zł;

- zysk netto – 98,7 mln zł;

- EBITDA – 713,1 mln zł (w tym wpływ MSSF 16 ok. 97,3 mln zł);

- masa towarowa – 82,2 mln ton.

 

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 9 miesięcy 2019 r. zaplanowana jest na dzień 21 listopada 2019 r.

 

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego 15/2019 z dnia 20 marca 2019 roku „Publikacja prognozy EBITDA Grupy PKP CARGO na rok 2019”, Zarząd Spółki PKP CARGO, po przeanalizowaniu skonsolidowanych wyników finansowych i operacyjnych za 9 miesięcy 2019 r. oraz sytuacji na rynku kolejowych przewozów towarowych, przekazuje do publicznej wiadomości skorygowaną prognozę wyniku EBITDA Grupy PKP CARGO na rok 2019 w wysokości ok. 925 mln zł.

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się