Menu

Raport bieżący nr 5/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania (godz. 18:01)

MENU

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 7 lutego 2022 roku od  Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki przez Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

 

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382)

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się