Menu

Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 19 lutego 2021 roku - Zawiadomienie o wynikach postępowania dot. przewozów kolejowych realizowanych jako transporty wojskowe (godz. 11:09)

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. informuje, iż w dniu 19 lutego 2021 r. otrzymał zawiadomienie od 2. Regionalnej Bazy Logistycznej z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”), iż w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usługi transportu kolejowego, dokonał wyboru oferty złożonej przez PKP CARGO S.A.
Jednocześnie Zamawiający poinformował, iż po upływie 10 dni może zostać zawarta umowa z PKP CARGO S.A w sprawie udzielenia zamówienia.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się