Menu

Raport bieżący nr 50/2019 z dnia 17 października 2019 roku - Rozpoczęcie rozmów w przedmiocie nabycia udziałów w spółkach Vest Trans Rail SRL, Ferest Logistics SRL oraz Romcargounit SRL (godz. 16:48)

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o rozpoczęciu rozmów ze spółkami: (i) Vest Trans Rail SRL z siedzibą w Ploiesti, Rumunia, (ii) Ferest Logistics SRL z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, (iii) Romcargounit SRL z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia w przedmiocie nabycia przez PKP CARGO udziałów w wyżej wymienionych podmiotach.

 

Spółki Vest Trans Rail SRL, Ferest Logistics SRL, Romcargounit SRL powiązane są ze sobą w aspekcie właścicielskim oraz biznesowym. Spółki prowadzą działalność w obszarze kolejowych przewozów towarowych na rynku rumuńskim. Rozpoczęcie rozmów stanowi element realizacji Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023 w zakresie ekspansji zagranicznej PKP CARGO w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Zarząd PKP CARGO jednocześnie podkreśla, że rozpoczęcie opisanych wyżej rozmów nie oznacza, że transakcja nabycia udziałów zostanie zrealizowana.

 

O kolejnych istotnych zdarzeniach dot. powyższych działań Spółka informować będzie w formie odrębnych raportów bieżących.

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się