Menu

Raport bieżący nr 47/2019 z dnia 16 września 2019 roku - Informacja na temat ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 r. rozwiązania rezerwy z tytułu rozliczeń VAT (godz. 16:40)

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd spółki PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. („PKP CC”) podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy na zobowiązania z tytułu rozliczeń VAT za okres od kwietnia 2013 roku do lipca 2013 roku w wysokości 24,4 mln zł która zostanie ujęta w wyniku finansowym spółki PKP CC za III kwartał 2019 r.

 

Decyzja o rozwiązaniu rezerwy została podjęta na podstawie otrzymanego Wyniku kontroli wydanego przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie.

 

Rozwiązanie rezerwy będzie miało dodatni bezpośredni wpływ na wynik finansowy Grupy PKP CARGO za III kwartał 2019 r. w wysokości ok. 24,4 mln zł. Ze względu na niepieniężny charakter zdarzenia, pozostanie ono bez wpływu na sytuację płynnościową Grupy PKP CARGO.

 

Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 r., którego publikacja planowana jest na 21 listopada 2019 r.  

.

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się