Menu

Raport bieżący nr 4/2022. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku (godz. 15:14)

MENU

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 30 marca 2022 r.

- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. –  27 maja 2022 r.

- Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. – 26 sierpnia 2022 r.

- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 24 listopada 2022 r.

 

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §62 ust.1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (”Rozporządzenie”), skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 r. i II kwartał 2022 r.

 

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się