Menu

Raport bieżący nr 4/2020 z dnia 11 marca 2020 roku - Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 2019 r.

MENU

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 2019 rok.:

- Przychody z tytułu umów z klientami – 4 781,6 mln zł;

- EBIT – 143,4 mln zł;

- zysk netto – 36,0 mln zł;

- EBITDA – 859,9 mln zł;

- masa towarowa – 108,6 mln ton.

 

Zmiana przyjętych założeń do wyceny rezerw na świadczenia pracownicze w IV kwartale 2019 roku spowodowała obniżenie EBITDA o 25,2 mln złotych.

 

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2019 r. zaplanowana jest na dzień 23 marca 2020 r.

 

 

Podstawa prawna: art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się