Menu

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 16 marca 2018 roku - Publikacja prognozy wybranych danych finansowych PKP CARGO S.A. na rok 2018 (g. 07:15)

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wybranych jednostkowych danych finansowych i operacyjnych dotyczących działalności PKP CARGO na rok 2018 zgodnie z przyjętym Planem Działalności Gospodarczej Spółki na 2018 rok:


- przychody z działalności operacyjnej PKP CARGO w 2018 roku 3 913 mln PLN tj. o 8,9% wyższe od przychodów osiągniętych w 2017 roku

- zysk EBITDA PKP CARGO 663,6 mln PLN, tj. o 12,1% wyższy w stosunku do 2017 roku

- zysk EBIT PKP CARGO 204,0 mln PLN tj. o 34,9%, wyższy w stosunku do 2017 roku

- zysk netto PKP CARGO 160,8 mln PLN tj. o 71,1% wyższy, niż zysk netto w roku 2017

- nakłady inwestycyjne CAPEX 1 017,6 mln PLN, tj. o 99% wyższe, niż w roku 2017.


W przypadku, gdy prognozowany poziom któregoś ze wskaźników będzie wykazywał znaczącą różnicę w stosunku do prognoz, Zarząd Spółki podejmie decyzję o korekcie prognozy .

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się