Menu

Raport bieżący nr 38/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku - Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 9 miesięcy 2020 r. (godz. 13:44)

MENU

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 9 miesięcy 2020 r.:

- Przychody z tytułu umów z klientami: 2 974,2 mln zł;
- EBITDA: 433,6 mln zł;
- EBIT: -145,4 mln zł;
- wynik netto: -176,3 mln zł;
- masa towarowa: 67,8 mln ton.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 9 miesięcy 2020 r. zaplanowana jest na dzień 20 listopada 2020 r.


Podstawa prawna: art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się