Menu

Raport bieżący nr 35/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku (g. 20:35) - Zatwierdzenie Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

 

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 26 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Strategię Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023 („Strategia”).

 

Strategia określa wizję i misję Grupy PKP CARGO:

 

Wizja Grupy PKP CARGO:

„Środkowoeuropejski lider w przewozach kolejowych dzięki uzyskaniu dominującej pozycji w obszarze "Trójmorza" i na Nowym Jedwabnym Szlaku”.

 

Misja Grupy PKP CARGO:  

„Realizowanie kompleksowej usługi logistycznej na rynku kolejowych przewozów towarowych i usług intermodalnych dającej pozycję dostawcy pierwszego wyboru”.

 

Cele Grupy PKP CARGO w Strategii określono jako:

 

Cele strategiczne

1. Pozycja nr 1 w obszarze "Trójmorza" i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy do 2023 r. i wzmacnianie pozycji w latach 2023-2038,

2. 65% udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2023 roku mierzony pracą przewozową.

 

Cele krótkookresowe

1. Stworzenie najbardziej konkurencyjnej oferty dla partnerów biznesowych na Nowym Jedwabnym Szlaku na obszarze Unii Europejskiej i w obszarze "Trójmorza",

2. Coroczny wzrost efektywności operacyjnej mierzony wskaźnikami KPI,

3. Utrzymanie tempa wzrostu ceny akcji wyższego od wzrostu wartości WIG30,

4. Coroczny zysk netto na poziomie minimum 5% przychodów od 2019 r. i minimum 8% przychodów od 2023 r.

 

Osiągniecie celów strategicznych będzie oparte na realizacji 13 inicjatyw strategicznych uszeregowanych w trzech filarach:

 

1. Wzrost

- Przyjęcie i realizacja planu wzrostu organicznego na rynku krajowym,

- Przyjęcie i realizacja planu wzrostu nieorganicznego na rynku krajowym,

- Skoordynowanie ekspansji zagranicznej,

- Dostosowanie oferty w celu integracji łańcucha dostaw do klienta,

- Przyjęcie i realizacja planu działania dla obszaru marketing oraz CSR w koordynacji z Grupą PKP,

- Rozwój innowacji.

 

2. Efektywność operacyjna

- Cyfryzacja i informatyzacja,

- Optymalizacja procesów przewozowych,

- Modernizacja i optymalizacja zasobów taborowych i procesów utrzymaniowych,

- Optymalizacja zarządzania majątkiem.

 

3. Efektywność organizacyjna

- Optymalizacja procesów decyzyjnych oraz dostosowanie struktury Grupy PKP Cargo,

- Rozwój kultury organizacyjnej, kapitału ludzkiego oraz zarządzania opartego na celach (MBO),

- Przyjęcie polityki zarządzania projektami oraz powołanie centralnej jednostki PMO.

 

 

Podstawa prawna:  

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się