Menu

Raport bieżący nr 34/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku - Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO S.A. (godz. 17:33)

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, “PKP CARGO”) informuje o zawarciu w dniu 19 czerwca 2019 r. porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO S.A. („Porozumienie”), („Strony”).


Na mocy Porozumienia, Strony postanowiły, że z dniem 1 sierpnia 2019 r. wdrożona zostanie podwyżka wynagrodzeń. Spółka oszacowała, że do końca 2019 r. koszt podwyżki wyniesie około 45,0 mln zł.


Strony rekomendują wprowadzenie podwyżek wynagrodzenia w Spółkach Grupy PKP CARGO na zasadach analogicznych jak w Porozumieniu, o ile będzie to uzasadnione sytuacją ekonomiczną Spółek z Grupy PKP CARGO.


Podstawa prawna szczegółowa:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności i Polityce cookies

zgadzam się