Menu

Raport bieżący nr 33/2018 z dnia 30 października 2018 roku (g. 11:23) - Przyznanie dofinansowania dla trzech projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”, „Spółka”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o przyznaniu dofinansowania dla trzech projektów złożonych przez PKP CARGO oraz spółkę zależną - PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp z o.o. („PKP CARGO CL Małaszewicze”) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko („POIiŚ”) – konkurs nr POIiŚ.3.2/1/16 dla Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych grupa C Transport intermodalny:

 

i. Projekt pn. „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych” (beneficjent PKP CARGO) – wnioskowane dofinansowanie 92 394 600,00 PLN – przyznane dofinansowanie 92 394 600,00 PLN;

ii. Projekt pn. „Wagony platformy do przewozów intermodalnych” (beneficjent PKP CARGO) – wnioskowane dofinansowanie 183 428 050,00 PLN – przyznane dofinansowanie 183 428 050,00 PLN;

iii. Projekt pn. „Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia” (beneficjent PKP CARGO CL Małaszewicze) – wnioskowane dofinansowanie 12 852 149,90 PLN – przyznane dofinansowanie 12 852 149,90 PLN.

 

W ocenie Zarządu Spółki powyższe dofinansowanie przyczyni się do sukcesywnej realizacji strategii rozwoju Grupy PKP CARGO i docelowo przełoży na zwiększenie jej roli jako podmiotu działającego na rynku intermodalnym w Polsce i za granicą.

 

 

Podstawa prawna:  

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się