Menu

Raport bieżący nr 32/2020 z dnia 6 października 2020 roku - Publikacja protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

MENU

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka", ”PKP CARGO”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku, działając na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), oraz § 14 ust. 6 pkt 6 Statutu PKP CARGO S.A.,  niniejszym przekazuje w załączeniu treść protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

 

Podstawa prawna:

par. 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności i Polityce cookies

zgadzam się