Menu

Raport bieżący nr 3/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku - Porozumienie ze Związkami Zawodowymi działającymi w imieniu pracowników Zakładów i Centrali PKP CARGO S.A. (godz. 16:16)

MENU

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku oraz raportu bieżącego nr 17/2022 z dnia 24 maja 2022 roku Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w toku mediacji przeprowadzonych w dniu 18 stycznia 2023 r., w ramach procedury rozwiązywania sporu zbiorowego o wdrożenie systemowej podwyżki wynagrodzeń, toczącego się pomiędzy Spółką a Organizacjami Związkowymi („Organizacje Związkowe”) będącymi stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. zostało podpisane porozumienie, które zakłada przyznanie pracownikom Spółki podwyżki wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2023 r.
Szacowany przez Spółkę koszt podwyżek wyniesie około 166 mln zł.
Podwyżki uzgodnione w niniejszym porozumieniu wyczerpują postulaty Strony Społecznej.

Strona Związkowa będąca autorem apelu skierowanego wspólnie przez Związki Zawodowe do pracowników w dniu 23 listopada 2022 r. w sprawie braku wyrażenia zgody na zmiany w harmonogramach pracy, niniejszym apel ten odwołuje.

Wobec powyższych ustaleń Strony uznają za zakończony spór zbiorowy wszczęty wystąpieniem z 1 marca 2022 r.


Podstawa prawna szczegółowa:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się