Menu

Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 07 lutego 2018 roku - Aktualizacja wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego oraz rozwiązanie części odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników taboru kolejowego (g. 13:18)

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż ze względu na odnotowany na rynku wzrost cen złomu na dzień 31 grudnia 2017 r. w stosunku do cen przyjętych przez Spółkę do wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego w poprzednich okresach, Zarząd Spółki po przeprowadzeniu analizy wpływu tej zmiany na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017, podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości rezydualnej taboru kolejowego i rozwiązaniu części odpisu z tytułu trwałej utraty wartości (“odpis”) taboru kolejowego w kwocie 27.414 tysięcy złotych. 

Rozwiązanie powyższego odpisu wpłynie na poprawę wyniku finansowego Spółki za rok 2017 w kwocie 22.205 tysięcy złotych po uwzględnieniu efektu podatkowego. Dokonana aktualizacja odpisu ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową PKP CARGO. Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki Spółki zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 r., których publikacja planowana jest na 16 marca 2018 r. 

 

 

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR. 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się