Menu

Raport bieżący nr 29/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku - Publikacja protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu PKP CARGO S.A.

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka", ”PKP CARGO”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2019 z dnia 27 maja 2019 roku, działając na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), oraz § 14 ust. 6 pkt 6 Statutu PKP CARGO S.A. niniejszym przekazuje w załączeniu treść protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu PKP CARGO S.A.

 

 

Podstawa prawna:

§5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności i Polityce cookies

zgadzam się