Menu

Raport bieżący nr 28/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku - Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniającego kryteria niezależności

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki PKP CARGO S.A. _"Spółka", "PKP CARGO"_ informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 roku otrzymał zgłoszenie, w którym akcjonariusz Spółki - Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander zgłasza kandydaturę Pani Zofii Dzik na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniającego kryteria niezależności.

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku.

Wraz z kandydaturą Spółka otrzymała życiorys zawodowy Pani Zofii Dzik, zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz oświadczenie o niezależności kandydata.


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności i Polityce cookies

zgadzam się