Menu

Raport bieżący nr 27/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2020 r. Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2020 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przez Pana Mirosława Antonowicza.

Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Zarząd PKP CARGO dziękuje Panu Mirosławowi Antonowiczowi za wkład włożony w rozwój Spółki.


W wyniku dokonanych zmian, skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1) Pan Krzysztof Mamiński,
2) Pan Władysław Szczepkowski,
3) Pan Paweł Sosnowski,
4) Pan Krzysztof Czarnota,
5) Pan Jerzy Sośnierz,
6) Pan Tadeusz Stachaczyński,
7) Pan Dariusz Górski,
8) Pani Zofia Dzik,
9) Pani Izabela Wojtyczka
10) Pan Antoni Duda

 


Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się