Menu

Raport bieżący nr 27/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku - Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniającego kryteria niezależności

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka", „PKP CARGO”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki - Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („OFE PZU Złota Jesień”) reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. - zgłoszenie kandydatury Pana Dariusza Górskiego na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniającego kryteria niezależności.


Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku.


Wraz z kandydaturą Spółka otrzymała życiorys zawodowy Pana Dariusza Górskiego, zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz oświadczenie o niezależności kandydata.


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się