Menu

Raport bieżący nr 27/2017 z dnia 3 października 2017 roku (g. 15:24) - Odstąpienie przez MSE od porozumienia w sprawie utworzenia joint-venture przez PKP CARGO S.A. i Minezit SE

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 30 września 2017 r. w sprawie Upływu terminu na osiągnięcie porozumienia w sprawie utworzenia joint-venture z Minezit SE („MSE”) („Porozumienie z MSE”), Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („PKP CARGO", „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 3 października 2017 r. zawiadomienia o odstąpieniu przez Minezit SE od zawartego Porozumienia z MSE. Jednocześnie, MSE wezwał Spółkę do zapłaty ceny opcji sprzedaży 15.000 udziałów stanowiących 20% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Advanced World Transport B.V. w wysokości 27.000.000 EUR (dwadzieścia siedem milionów euro) („Cena Opcji Sprzedaży”) w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu.

 

Zarząd PKP CARGO informuje, iż Spółka posiada zabezpieczone środki na zapłatę Ceny Opcji Sprzedaży.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR.

 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się