Menu

Raport bieżący nr 26/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na ZWZ PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 


Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) informuje, iż dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza – Polskie Koleje Państwowe S.A. – projekt uchwały zgłoszony na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący sprawy objętej punktem nr 17 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.

 

Zgłoszenie akcjonariusza wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się