Menu

Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku - Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r. Grupy Kapitałowej PKP CARGO

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku Grupy Kapitałowej PKP CARGO i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w dniu 21 sierpnia 2018 roku.

 

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 09 stycznia 2018 roku dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2018 roku, pierwotna data publikacji ww. raportu ustalona była na dzień 28 sierpnia 2018 roku.

 

Podstawa prawna:  

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się