Menu

Raport bieżący nr 24/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku - Powołanie Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o otrzymaniu w dniu 21 sierpnia 2020 r. od Polskie Koleje Państwowe S.A. – akcjonariusza Spółki, pisma złożonego w związku z § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, o powołaniu do składu Rady Nadzorczej z dniem 21 sierpnia 2020 r. Pana Antoniego Dudy.

 

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Antoni Duda nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

W wyniku dokonanych zmian, skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

 

1) Pan Krzysztof Mamiński,

2) Pan Mirosław Antonowicz,

3) Pan Władysław Szczepkowski,

4) Pan Paweł Sosnowski,

5) Pan Krzysztof Czarnota,

6) Pan Jerzy Sośnierz,

7) Pan Tadeusz Stachaczyński,

8) Pan Dariusz Górski,

9) Pani Zofia Dzik,

10) Pani Izabela Wojtyczka

11) Pan Antoni Duda

 

 

Podstawa prawna:

5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się