Menu

Raport bieżący nr 23/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku - Otrzymanie ostatniej transzy wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (godz. 10:35)

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, “PKP CARGO”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 7/2020, nr 9/2020, nr 14/2020 oraz 18/2020, zawiadamia o powzięciu informacji dotyczącej przekazania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie trzeciej transzy dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych („FGŚP”), w wysokości 34,14 mln zł.

Otrzymane środki odpowiadają jednej trzeciej całej kwoty, o którą wnioskowała Spółka (tj. 102,42 mln zł) i zarazem przypadają na trzeci – ostatni z trzech miesięcznych okresów objętych porozumieniem, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 7 maja 2020 r.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się