Menu

Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku - Treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 

 

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu 16 stycznia 2019 r., wraz z wynikami głosowań. 

 

 

Podstawa prawna:  

§ 19 ust. 1 pkt 8) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. 2018 r., poz. 757)

 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się