Menu

Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKP CARGO S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %. 

 

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2018 r.

 

 

Podstawa prawna:  

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.)

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się