Menu

Raport bieżący nr 16/2022 z dnia 13 maja 2022 roku - Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 3 miesiące 2022 r. (godz. 15:16)

MENU

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 3 miesiące 2022 r.:

- Przychody z tytułu umów z klientami: 1 166,3 mln zł;

- EBITDA: 152,4 mln zł;

- EBIT: -31,5 mln zł;

- wynik netto: - 47,6 mln zł;

- masa towarowa: 25,9 mln ton.


 Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za  3 miesiące 2022 roku i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach Spółka przedstawi w skonsolidowanym raporcie, który zostanie opublikowany w dniu 27 maja 2022 r.

 

Podstawa prawna: art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się