Menu

Raport bieżący nr 14/2022/K z dnia 22 kwietnia 2022 roku - Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 14/2022 - Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

MENU

Zarząd PKP CARGO S.A. ("Spółka”) dokonuje korekty załącznika do raportu bieżącego nr 14/2022 opublikowanego w dniu 22 kwietnia 2022 roku dotyczącego zmian w składzie Zarządu PKP Cargo S.A.

W przedmiotowym raporcie na skutek błędu technicznego został przekazany niewłaściwy załącznik.  Prawidłowy załącznik do raportu nr 14/2022, którym jest życiorys zawodowy Pana Jacka Rutkowskiego, Spółka przekazuje w załączeniu.

Treść raportu nr 14/2022 oraz drugiego załącznika pozostaje bez zmian. 

Szczegółowa podstawa prawna:

§  15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się