Menu

Raport bieżący nr 14/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku - Otrzymanie wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (godz. 17:07)

MENU

 

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, “PKP CARGO”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7 z dnia 7 maja 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 9 z dnia 14 maja 2020 r. informuje o otrzymaniu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w dniu 26 czerwca 2020 r. pierwszej transzy dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 34,14 mln zł. Otrzymane środki odpowiadają jednej trzeciej całej kwoty, o którą wnioskowała Spółka (tj. 102,42 mln zł) i zarazem przypadają na pierwszy z trzech miesięcznych okresów objętych porozumieniem, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 7 z dnia 7 maja 2020 r.

 

Podstawa prawna szczegółowa:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się