Menu

Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 15 marca 2019 roku - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. 

 

 

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r. i podjęciu decyzji o przekazaniu ich do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2019 roku.

 

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 6/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku, pierwotna data publikacji ustalona była na dzień 21 marca 2019 roku.

 

 

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się