Menu

Raport bieżący nr 12/2021 z dnia 02 czerwca 2021 roku - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentacją, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 28 czerwca 2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie.

 

Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

 

 

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust. 1 pkt. 1), 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się