Menu

Raport bieżący nr 1/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku - Zakończenie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (godz. 10:24)

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka", „PKP CARGO”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 stycznia 2022 r. podjęła uchwałę, zgodnie z którą w dniu 13 stycznia 2022 r. o godz. 14:00 zakończeniu ulega okres delegowania Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., Pana Władysława Szczepkowskiego, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.

Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia

 

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się