Menu

Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 13 marca 2019 roku - Informacja na temat ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

 

 

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w związku z pracami nad raportem rocznym za rok 2018, podjął decyzję o dokonaniu odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT.

 

Łączna wartość powyższego odpisu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2018 jest szacowana na 51,2 mln zł (41,5 mln zł po uwzględnieniu efektu podatkowego).

 

Powyższy odpis nie ma wpływu na wartość aktywów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2018.

 

Dokonany odpis ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową Grupy PKP CARGO oraz spełnienie kowenantów finansowych wynikających z zawartych umów kredytowych.

 

Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 r., którego publikacja planowana jest na 21 marca 2019

 

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się