Menu

Raport bieżący nr 10/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku - Wydanie zgody przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (godz. 20:10)

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2020 z dnia 17 września 2020 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez PKP CARGO S.A. oraz LTG Cargo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wspólnego przedsiębiorcy.

 

Spółka jest w trakcie analizy, czy dla utworzenia wspólnego przedsiębiorcy będą wymagane zgody innych organów antymonopolowych. W przypadku gdy zgody takie będą wymagane, Spółka poinformuje o tym oddzielnym komunikatem.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się