Menu

Raport Bieżący nr 32/2023 z dnia 15 września 2023 roku - Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zawarcia ramowej umowy leasingu (godz. 16:47)

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 września 2023 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez PKP CARGO S.A. poprzez zawarcie z PKO Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000022886) Ramowej Umowy Leasingu („Umowa Ramowa”) na leasing środków trwałych do łącznej wartości netto środków trwałych 200 mln zł powiększonej o odsetki i koszty finansowania.


Okres dostępności to 12 miesięcy od daty podpisania Umowy Ramowej. Do Ramowej Umowy Leasingu będą zawierane jednostkowe umowy.Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się