Menu

Raport Bieżący nr 31/2023 z dnia 06 września 2023 roku - Podpisanie umów ze spółkami z Grupy PGE (godz. 12:05)

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”, „Wykonawca”) informuje o zawarciu w dniu 06.09.2023 r. czterech umów przewozowych pomiędzy PKP CARGO, a spółkami z Grupy PGE, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”), których przedmiotem jest realizacja na rzecz Zamawiających przewozu transportem kolejowym węgla kamiennego i sorbentów wapiennych o łącznej maksymalnej masie 18,26 mln ton.


Zamawiający, z uwagi na konieczność dostosowania wielkości dostaw węgla lub sorbentów wapiennych do zmieniających się bieżących potrzeb, zastrzegają sobie możliwość zmniejszenia ilości masy zleconej do przewozu maksymalnie o 20%, tj. do poziomu około 14,61 mln ton. Zmiana ilości masy towarowej w granicach określonych powyżej nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiających.


Umowy obowiązywać będą w okresie od 06.09.2023 r. do 05.03.2026 r.
Szacunkowa maksymalna łączna wartość umów w okresie ich obowiązywania wynosi 986,38 mln zł netto (1 213,24 mln zł brutto).


Pozostałe warunki umowy nie odbiegają charakterem od kontraktów tego rodzaju zawieranych przez Wykonawcę.

 

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się