Menu

Raport Bieżący nr 28/2023 z dnia 03 sierpnia 2023 r. - Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za pierwsze półrocze 2023 r. (godz 08:08)

MENU

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za pierwsze półrocze 2023 r.:

- Przychody z tytułu umów z klientami: 2 899,4 mln zł;
- EBITDA: 611,2 mln zł;
- EBIT: 221,5 mln zł;
- wynik netto: 109,7 mln zł;
- masa towarowa: 42,47 mln ton;
- praca przewozowa: 11 632,36 mln tkm.

 

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za pierwsze półrocze 2023 roku zaplanowana jest na dzień 25 sierpnia 2023 roku.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się