Menu

Raport bieżący nr 25/2023 z dnia 05 lipca 2023 roku - Zawarcie przez PKP CARGO S.A. Ramowej Umowy Leasingu z ING LEASE (Polska) Sp. z o.o. (godz. 17:25)

MENU

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. (,,Spółka") informuje o zawarciu w dniu 5 lipca 2023 roku, pomiędzy PKP CARGO S.A. a ING LEASE (Polska) Sp. z o.o., po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, Ramowej Umowy Leasingu („Umowa Ramowa”) na leasing środków trwałych do maksymalnej łącznej wartości netto 200 mln zł powiększonej o odsetki i koszty finansowania z okresem dostępności 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Zgodnie z Umową Ramową poszczególne leasingi środków trwałych będą zwierane na podstawie jednostkowych umów leasingu, których wzór stanowi załącznik do Umowy Ramowej. Za zgodą finansującego do Umowy Ramowej będą mogły przystąpić spółki z Grupy PKP CARGO.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się