Menu

Raport bieżący nr 13/2023 z dnia 09 maja 2023 roku - Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 3 miesiące 2023 r. (godz. 11:25)

MENU

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 3 miesiące 2023 r.:

 

- Przychody z tytułu umów z klientami: 1.564,0 mln zł;
- EBITDA: 359,4 mln zł;
- EBIT: 168,0 mln zł;
- wynik netto: 104,2 mln zł;
- masa towarowa: 23,3 mln ton;
- praca przewozowa: 6.417 mln tkm.

 

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze 3 miesiące 2023 roku i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach Spółka przedstawi w skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2023, który zostanie opublikowany w dniu 26 maja 2023 r.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się