Menu

Informacja dot. rotacji firmy audytorskiej

Informacja o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej rotacji firmy audytorskiej

PKP CARGO S.A. jest jednostką zainteresowania publicznego zdefiniowaną w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.).

 

W związku z powyższym, w PKP CARGO S.A. przyjęta została „Polityka świadczenia usług dodatkowych przez firmę audytorską przeprowadzająca badanie PKP CARGO S.A., podmioty powiązane z firmą audytorską lub członka jego sieci” oraz „Polityka i Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania jednostkowego sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKP CARGO”.

 

W dokumencie „Polityka i Procedura wyboru firmy audytorskiej…” zawarty jest zapis odnoszący się do reguły rotacji firmy audytorskiej:

 

„Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta w taki sposób, aby maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań sprawozdań finansowych za poszczególne lata obrotowe przeprowadzanych przez tą samą firmę audytorską lub spółkę powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie przekraczał pięciu lat, zaś kluczowy biegły rewident nie przeprowadzał badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż pięć lat. Ponowny wybór tego samego biegłego rewidenta może nastąpić po upływie co najmniej trzech lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.”

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności i Polityce cookies

zgadzam się