Menu
RELACJE INWESTORSKIE

Notowania

MENU
Wykres
Dane giełdowe
Kalkulator
Dywidenda
Wybrany zakres od 23-06-2014 do 22-09-2014
Kategorie
Zdarzenia
Opcje
Typ wykresu
Kurs akcji z dnia: 2019-06-24 17:00:00

 

 • mWIG40
 • PKP CARGO
 • WIG

Kurs bieżący

Zmiana wartościowa

Zmiana (%)

Kurs otwarcia

Min.

Max.

Wolumen

 • 4 044,39 47,19 +1,18% 4 007,59 4 007,35 4 044,49 -
 • 43,30 -0,55 -1,25% 43,55 43,30 44,75 31,00
 • 60 003,90 570,77 +0,96% 59 689,41 59 583,18 60 008,84 -
 • Nazwa PKP CARGO
 • Skrót PKP
 • Nazwa pełna PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
 • ISIN PLPKPCR00011
 • Rynek Podstawowy
 • Sektor Inne usługi
 • Indeksy WIG, mWIG40
 • Kurs akcji pierwszego notowania 81,16 (2013-10-30)
 • Maksymalny kurs akcji 94,74 (2014-02-06)
 • Minimalny kurs akcji 28,57 (2016-05-23)
 • Liczba zarejestrowanych akcji 44 786 917
 • Wartość rynkowa 1 939 273 506,10
 • Wartość księgowa 3 394 172 000
 • Wskaźnik cena / wartość księgowa 0,57
 • Aktualny kurs 43,30
Kalkulator bieżącej wartości akcji (25 czerwca 2019 03:32:43)
Posiadam:
akcji o wartości 43.30 za 1 akcję
Bieżąca wartość: 0
Kalkulator zwrotu z inwestycji w akcje
Kupiłem:
akcji w dniu
oblicz
 • Dywidenda za rok 2014
 • Wypracowany zysk netto (tys. zł) 58 610,00
 • Dywidenda (tys. zł)* 110 176,00
 • Dywidenda na akcję (zł) 2,46
 • Procent zysku netto (%) 188,00
 • Stopa wypłaty (%) 5,65
 • Data WZA 2015-04-21
 • Data wypłaty 2015-06-26
 • Ustalenie praw 2015-06-15
 • Data „odcięcia” 2015-06-10
Kalkulator dywidendy
Dywidenda za rok
Dywidenda na akcję:
2.46
Liczba akcji:
Kwota dywidendy: 0
Słowniczek

Data „odcięcia” ostatni dzień uprawniający do nabycia akcji z prawem do dywidendy.

Ustalenie praw dzień ustalenia prawa do dywidendy. Aby otrzymać dywidendę należy posiadać na rachunku inwestycyjnym akcje spółki na trzy dni sesyjne przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Data wypłaty dzień wypłaty dywidendy na rachunek (wypłata pomniejszona o należny podatek).

Data WZA dzień, w którym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o wypłacie dywidendy.

Dywidenda na akcję kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję.

Stopa wypłaty [%] stopa zwrotu z inwestycji, tj. dywidenda na akcję przez kurs spółki po ostatniej sesji giełdowej w procentach.

Dywidenda (tys. zł) całkowita kwota dywidendy do wypłaty.

Wypracowany zysk netto (tys. zł) zysk netto ujawniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za dany rok obrotowy.

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się