Menu
Co robimy

Wstawki hamulcowe - Projekt EU

Modernizacja akustyczna wagonów towarowych w celu dostosowania ich do wymogów funkcyjnych i systemowych.

Zakres Projektu

W ramach projektu „Modernizacja akustyczna wagonów towarowych w celu dostosowania ich do wymogów funkcyjnych i systemowych” w 10.031 wagonach PKP CARGO S.A. różnych typów zostaną zastąpione wstawki klocków hamulcowych z żeliwa wstawkami kompozytowymi typu LL/ Icer Rail IB116* produkowanych przez firmę Icer Rail S.L., należącą do koncernu Knorr-Bremse. W szczególności planowane działania obejmą: wymianę wstawek hamulcowych z żeliwa we wszystkich wybranych wagonach na wstawki kompozytowe typu LL wykonane z materiału, który posiada ważny certyfikat Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) pozwalający na ich stosowanie w klockach hamulcowych wagonów towarowych w ruchu „s” i „ss” oraz jest uznany przez Europejską Agencję Kolejową (ERA) za zgodny z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności podsystemu „wagony towarowe”.

 

Wymiana wstawek będzie się odbywać zgodnie z procedurami PKP CARGO S.A. W związku z tym podczas naprawy okresowej wagon towarowy będzie weryfikowany pod względem zastosowania klocków typu LL. Po weryfikacji zostanie podjęta decyzja dotycząca wymiany klocków. Ponadto, oprócz przeprowadzenia napraw zgodnie z obowiązująca dokumentacją systemu konserwacji, zostanie przeprowadzone reprofilowanie wszystkich zestawów kołowych do nowego profilu o grubości kołnierza 30,5 mm i wyposażenie całego wagonu we wstawki klocków hamulcowych typu LL o odpowiedniej wielkości w miejsce wstawek żeliwnych przy użyciu tego samego rodzaju uchwytu hamulca. Ponadto zostanie przeprowadzone odpowiednie oznakowanie wagonów towarowych, wskazujące na zastosowanie wstawek kompozytowych typu LL o dodatkowe oznaczenie zestawów kołowych o podwyższonej wytrzymałości termodynamicznej, oraz kontrola w ramach odbioru wagonu.

Seria i rodzaje wagonów ujętych w projekcie są przystosowane głównie do transportu materiałów sypkich, drobnicy i dużych jednostek ładunku. Ponadto niektóre wagony towarowe są przeznaczone do transportu belek, ładunków paletowanych, kontenerów, blach, pojazdów i ciężkich ładunków pakowanych.

 

Wagony objęte wymianą są wyposażone w dwa rodzaje wstawek żeliwnych:

1) D0-320B–320 mm długości, przeznaczonych do klocków hamulcowych w konfiguracji Bg

2) D0-350B–350 mm długości, przeznaczonych do klocków hamulcowych w konfiguracji Bgu

We wszystkich wagonach towarowych zastosowano system dwukierunkowy: 2Bg lub 2Bgu.

 

Cel projektu

Celem projektu jest dostosowanie eksploatowanych przez PKP CARGO S.A. wagonów towarowych do wymagań UE w zakresie cichych hamulców. W perspektywie zastosowanie wstawek hamulcowych typu LL wpłynie na zmniejszenie uciążliwości wynikających z hałasu i poprawę warunków życia ludzi mieszkających w pobliżu linii kolejowych.

 

Finansowanie projektu

 

Kontrakt na dostawę wstawek hamulcowych Icer Rail IB116*, którego wartość opiewa na maksymalną kwotę około 5,8 mln euro, będzie realizowany w latach 2017 – 2021. Dofinansowanie z programu CEF „Łącząc Europę” obejmuje ok. 20% kosztów kwalifikowanych zakupu i wymiany wstawek.

 

 

Realizacja projektu

 

 

 

 

25.02.2021
Podsumowanie realizacji projektu w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – sektor transportu pn. „Modernizacja akustyczna wagonów towarowych w celu dostosowania ich do wymogów formalnych i systemowych”


Projekt nr 2016-PL-TA-0240-W pn.: „Modernizacja akustyczna wagonów towarowych w celu dostosowania ich do wymogów formalnych i systemowych”


W ramach realizacji projektu PKP CARGO S.A. wymieni wstawki hamulcowe żeliwne na kompozytowe typu LL w 9265 wagonach towarowych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12 2021 r. W ramach projektu realizowane są trzy zadania:
1. Dostawa kompozytowych wstawek hamulcowych.
2. Montaż kompozytowych wstawek hamulcowych.
3. Działania informacyjne i promocyjne.

Dostawcą wstawek kompozytowych jest KNORR Bremse Systemy Kolejowe sp. z o.o. Montaż wstawek realizuje spółka PKP CARGOTABOR w ramach napraw wagonów wykonywanych dla poziomu utrzymania od P2 do P5. Materiały promocyjne w postaci naklejek na wagony oraz tablicę informacyjną i pamiątkową dostarczyła firma Martimedia.

Aktualnie projekt znajduje się w czwartym (ostatnim) roku realizacji. Do 31 stycznia wymiana wstawek żeliwnych na kompozytowe typu LL została wykonana w 7617 wagonach. Głównie są to wagony węglarki budowy normalnej i specjalnej rodzaju E i F oraz platformy budowy normalnej i specjalnej rodzaju K, R i S do obsługi kontraktów handlowych na terenie Europy Zachodniej.


W ramach projektu do końca 2021 roku pozostały do wymiany wstawki hamulcowe żeliwne na kompozytowe typu LL w 1648 wagonach.
Pierwotnie projekt przewidywał wymianę wstawek żeliwnych na kompozytowe typu LL w 10031 wagonach w latach 2018-2020. Zmiana sytuacji gospodarczej w transporcie kolejowym w 2019 roku oraz pojawienie się pandemii w 2020 roku spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2 spowodowało, że PKP CARGO S.A. zawnioskowała do Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) o wydłużenie projektu o rok oraz ograniczenie liczby wagonów z 10031 na 9265. W IVQ 2020 roku PKP CARGO S.A. i INEA podpisały aneks do umowy o udzielnie dotacji wprowadzający zawnioskowane zmiany.

 

Projekt finansowany ze środków unijnych w ramach Connecting Europe Facility - CEF

 

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się