Menu
Co robimy

Wagony platformy do przewozów intermodalnych

PKP CARGO S.A. podpisało w dniu 26 marca 2019 r. z firmą Tatravagónka a.s. z siedzibą w Słowacja, Poprad; Štefánikova 887/53, umowę na dostawę 936 nowych wagonów platform przeznaczonych do przewozów intermodalnych z terminem realizacji do 31 grudnia 2022 r.

Przedmiot Umowy obejmuje dostawę fabrycznie nowych wagonów platform przeznaczonych do przewozu kontenerów ilości 936 szt. w tym:

  • 324 wagony o długości ładunkowej 40`,
  • 468 wagonów o długości ładunkowej 80`,
  • 144 wagony o długości ładunkowej 90`.

 

Cele strategiczne:

  • silna i stabilna pozycja konkurencyjna PKP CARGO S.A.,
  • rozwój przewozów intermodalnych w relacjach krajowych i zagranicznych ze szczególnym wykorzystaniem tranzytowego położenia Polski na „Nowym Jedwabnym Szlaku”,
  • dalszy rozwój przewozów intermodalnych.

 

Zakup wagonów jest kluczową inwestycją w projekcie „Wagony platformy do przewozów intermodalnych”, który otrzymał dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Oś priorytetowa III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość Umowy nie przekroczy kwoty 368 392 500,00 zł. netto.

 

Otrzymane dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych dla projektu.

 


 

 

www.pois.gov.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się